Temos actualmente os seguintes fóruns de parceiros activos para si no campo da oncologia: